••Kropps församling    Svenska kyrkan
ORGLAR i Kropps församling

 

Orglar i Kropps

församling

 

 

I Kropps församling finns sex kyrkor. Här följer en presentation av orglarna i kyrkorna.

 

Orgeln i Frillestads kyrka invigdes 1999. Foto: Olof Tholander

 

 

Orgeln i Frillestads kyrka

Orgeln i Frillestads kyrka är byggd 1999 av NYE Orgelbyggeri AB, Farstorp (Bergenblad & Jonsson.) Den har 17 stämmor, varav fyra är växelregister, två manualer och pedal.

 

Under 1800-talet började svenska landsortskyrkor förses med orglar. Tidigare leddes sången av en kantor som fungerade som försångare. Frillestads gamla orgel, som var kyrkans första, byggdes 1890 av Carl Elfström (1830–1917) från Ljungby i Småland.

 

Carl Elfström var först anställd vid bröderna Söderlings orgelbyggeri i Göteborg, men startade sedan egen verksamhet i Berga i Småland. 1870 reste han till Amerika för att studera orgelbyggeri. Han arbetade troligen på Steinways pianofabrik i New York och byggde där också ett par mindre orglar. När han efter två år kom hem, etablerade han sig som orgelbyggare i Ljungby. Hans orgelverkstad där var på sin tid en betydande industri med 25 anställda. Elfström hann med att bygga cirka 75 orglar till kyrkor i hela södra Sverige. Den största orgeln (28 stämmor) byggde han i Linköpings domkyrka 1887. Endast ett tiotal av Elfströms instrument är fortfarande bevarade. Frillestads gamla orgel byggde han 1890, 60 år gammal. Sin sista orgel byggde han så sent som 1912. Han var då 82 år gammal.

 

Fasaden är bevarad från den gamla orgeln byggd av Carl Elfström 1890. Klicka på bilderna för att se dem större. Foto: Olof Tholander

 

Frillestads nuvarande orgel, som invigdes 1999, är byggd som en stilkopia av en Elfströmorgel från 1890. Metallpipor, orgelhus och bälg har återanvänts från den gamla orgeln. Den stumma fasaden är också bevarad från 1890-års orgel. Metallpiporna i sju stämmor kommer från den gamla orgeln. De nya stämmorna är gjorda efter förebilder från bland annat Elfströmorglarna i Hånger, Kärda och Tolg (Småland) samt Nordströmorgeln i Flisby (Fagott-Oboe.) Den klangliga gestaltningen och intonationen är utförd i Elfströms stil. De nya träpiporna i fur är gjorda som kopior av de gamla. Tungstämmorna har belädrade munstycken efter dåtida modell och basun och trumpet har uppsatser av trä i basen.

 

Spelbordet i valnöt med registerandrag med porslinsskyltar är nygjort i 1800-tals stil. Foto: Olof Tholander

 

 

Spelbordet i valnöt är utfört som en kopia av ett Elfströmspelbord och registerandragen har handmålade skyltar av porslin.

 

Manualklaviaturerna är i fur belagda med oxben och pedalklaviaturen i fur belagd med ek. Mekaniken är gjord av fur, björk, järn, mässingstrådar och lädermuttrar. Bälgen kan trampas manuellt med originaltrampan eller drivas av en elektrisk fläkt. Orgeln har 906 pipor.

 

 

Frillestads kyrka byggdes 1877 och är pastoratets musikkyrka.

 

Text och foton: Olof Tholander

 

 

 

 

Orgeln i Välluvs kyrka är byggd av Tostareds orgelbyggeri 1986.

 

 

Orgeln i Välluvs kyrka

Välluvs kyrkas första orgel byggdes 1881 efter att församlingen 1880 beslutat att anskaffa en orgel till kyrkan. Orgeln beställdes hos orgelbyggare Knud Olsen, Köpenhamn. Den blev färdig 1881 och hade 7 stämmor och en manual. Orgeln ombyggdes 1932 av orgelbyggare Anders Magnusson, Göteborg och fick då ytterligare 3 stämmor och pedal.

 

Denna orgel utbyttes 1939 mot en ny, byggd av Bo Wedrup, Uppsala. Orgeln hade 12 stämmor fördelade på två manualer och pedal samt pneumatisk konstruktion. Orgeln var till stor del bekostad av Wälluvs sparbank. Spelbordet till denna orgel finns bevarat på hembygdsmuseet.

 

Välluvs nuvarande orgel invigdes Annandag pingst den 19 maj 1986. Orgeln är byggd av Tostareds orgelbyggeri, Björketorp. Den är helmekanisk och har 18 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Dispositionen är gjord av dåvarande domkyrkoorganisten i Lund, Folke Alm. Den är inspirerad av 1600- och 1700-talets orgelbyggarkonst med undantag av de två stråkstämmorna på andra manualen: Salicional och Voix céleste som hör till 1800-talets tradition. Voix célestestämman består för övrigt av gammalt pipmaterial. Orgeln innehåller 1038 pipor.

 

 

 

 

Orgeln i Kropps kyrka fyller hela läktaren i väster. Orgeln är byggd 1950 och är ett tidigt exempel på orgelrörelsens stil

 

Orgeln i Kropps kyrka

Orgeln i Kropps kyrka är byggd 1950 av Frobenius orgelbyggeri, Lyngby i Danmark. Den är helmekanisk och har 22 stämmor, två manualer (huvudverk och ryggpositiv) och pedal. Orgeln var ursprungligen planerad för en dansk kyrka och är ett tidigt exempel på orgelrörelsens återgång till mekanisk konstruktion av spelmekaniken och en barockinspirerad disposition. Orgelläktaren har målningar med motiv från bygden.

 

 

Orgelläktaren i Kropp har målningar med motiv från bygden.

 

 

 

 

Orgeln i Mörarps kyrka har pneumatisk konstruktion och orgelverket är inbyggt under tornvalvet.

 

Orgeln i Mörarps kyrka

Orgeln i Mörarps kyrka är byggd redan 1938 av Frobenius orgelbyggeri, Danmark. Den har  pneumatisk konstruktion med fristående spelbord och har 20 stämmor, två manualer och pedal. Orgelverket är inbyggt under tornvalvet i kyrkan.

 

Den föregående orgeln var byggd av Åkerman & Lund, Stockholm och hade 4 stämmor.

 

 

Orgeln i Mörarps kyrka har ett fristående spelbord på läktaren.

 

 

 

 

Orgeln i Hässlunda kyrka innehåller en del pipmaterial (delvis förändrat) från den gamla orgeln från 1871.

 

Orgeln i Hässlunda kyrka

Orgeln i Hässlunda kyrka är byggd 1958 av Wilhelm Hemmersam, Köpenhamn. Den har 12 stämmor, två manualer och pedal. Orgeln innehåller en del pipmaterial, delvis förändrat, från den gamla orgeln från 1871 byggd av A. V. Lundahl i Malmö.

 

Hässlunda kyrka har nyligen genomgått en stor inre renovering. Läs mer om kyrkan.

 

 

 

 

Björkakyrkan har en liten orgel byggd av Anders Perssons orgelbyggeri.

 

 

Orgeln i Björkakyrkan

I Björkakyrkan, som invigdes 1981, finns en liten orgel med en manual och bihangspedal. Orgeln, som har fem stämmor, är byggd av Anders Persson, Nyhamnsläge. Den har tidigare stått i den gamla "vandringskyrkan" i Filborna församling i Helsingborg.

 

Disposition Björka

  

Manual

Gedakt 8´

Rörflöjt 4´

Principal 2´

Oktava 1´

 

Pedal

Bihangspedal med en självständig stämma: Sordun 16´

 

Text och foto: Olof Tholander

 

 

 

Välkommen att besöka våra kyrkor och lyssna till orglarna! Se församlingens musikprogram!

 

Mer information:

Organist Olof Tholander

olof.tholander@svenskakyrkan.se


Orgeln i Frillestads kyrka. Klicka på bilderna för att se den större. Foton: Olof Tholander

 

Orgeln i Frillestads kyrka är byggd i 1890-tals stil med bevarade delar från den gamla Elfströmorgeln.

 

 

 

Ljudguide om Frillestads orgel

 

Lyssna på ljudguiden om Frillestads orgel.

 

I Frillestad gjordes sommaren 2014 att en inspelning av orgeln i kyrkan. Det är radiojournalisten Fredrik Emmerfors som på uppdrag av Lunds stift har producerat en audioguide om orgeln.

 

På inspelningen medverkar orgelexperten Anders Jonsson tillsammans med musikkonsulent Staffan Plantin, Olof Tholander och en av församlingens tidigare orgelelever, Matilda Nordberg. Genom orgelmusik och tal presenteras Frillestads orgel.

 

Inspelningen av ljudguiden är ett led i den pågående inventeringen av alla kyrkorglar i Lunds stift.

 

 

 

 

Disposition Frillestad

Bergenblad & Jonsson, Farstorp, 1999

 

Manual I         

Borduna 16´      (1890) *

Principal 8´        (1890) *

Gamba 8´          (1890) *

Fleut harmonique 8´

Gedackt 8´        (1890) *

Octava 4´          (1890)

Octava 2´          (1890)

Cornett 3 ch       (från g)

Trumpet 8´   *

 

Manual II

Vox retusa 8´

Salicional 8´       (1890)

Voix céleste 8´

Rörflöjt 8´

Flöjt 4´

Flageolette 2´

Fagott-Oboe 8´

Calcant

 

Pedal

Subbas 16´       (växelregister)

Principal 8´        (växelregister)

Gedackt 8´        (växelregister)

Basun 16´                  

Trumpet 8´        (växelregister)

 

Koppel:

I/Ped, II/Ped, II/I, 4´/I, 16´/II

Svällare för manual II

1890 = stämmor från 1890 av Carl Elfström

* = växelregister mellan manual I och pedal

Mekanisk traktur och registratur

Omfång: Manual: C-g3,

Pedal: C-f1.

 

Tangenterna är belagda med oxben och registerandragen har handmålade skyltar av porslin.

 

 

 

Disposition Välluv

Tostareds kyrkorgelfabrik 1986

  

Manual I

Principal 8´

Gedakt 8´

Oktava 4´

Traversflöjt 4´

Oktava 2´

Cornett II

Mixtur III

 

Manual II

Rörflöjt 8´

Salicional 8´

Voix céleste 8´

Principal 4´

Blockflöjt 2´

Larigot 1 1/3´

Zinka 8´

Tremulant

 

Pedalverk

Subbas 16´

Borduna 8´

Koralbas 4´

Fagott 16´

 

Koppel: 

I/Ped,  II/Ped,  II/I,  II 4´/Ped

Svällare för manual II

 

 

 

Orgeln i Kropps kyrka är byggd av Frobenius orgelbyggeri i Danmark 1950. Den är helmekanisk och har 22 stämmor.

 

Disposition Kropp

Th Frobenius & Co, Danmark, 1950

 

Huvudverk (man II)         

Principal 8´

Gedackt 8´

Oktava 4´

Rörflöjt 4´

Quinta 2 2/3´

Oktava 2´

Mixtur IV

Dulcian 8´

 

Ryggpositiv (man I)

Rörflöjt 8´

Quintadena 8´

Principal 4´

Gedackt 4´

Gemshorn 2´

Nasat 1 1/3´

Scharf II

Krumhorn 8´

Tremulant

 

Pedal

Subbas 16´

Principal 8´

Gedackt 8´

Oktava 4´

Nachthorn 2´

Fagott 16´

 

HV/Ped, RP/Ped, RP/HV

 

Mekanisk traktur och registratur.

 

 

Disposition Mörarp

Th Frobenius & Co, Danmark, 1938

 

Manual I

Quintadena 16´

Principal 8´

Gedackt 8´

Oktava 4´

Rörflöjt 4´

Quinta 2 2/3´

Oktava 2´

Mixtur III-IV

 

Manual II

Rörflöjt 8´

Salicional 8´

Täckflöjt 4´

Blockflöjt 2´

Ters 1 3/5´

Larigot 1 1/3 ´

Cymbel III

Skalmeja 8´

 

Pedal

Subbas 16´

Gedackt 8´

Principal 4´

Fagott 16´

 

Koppel: I/Ped, II/Ped, II/I

 

En fri kombination

Pneumatisk traktur och registratur

 

Svällare för manual II

 

 

Disposition Hässlunda

Wilhelm Hemmersam, Köpenhamn 1958 

 

Manual

Gedackt 8´

Principal 4´

Quint 2 2/3´

Waldflöjt 2´

Scharf II

 

Manual II

Spetsgamba 8´

Rörflöjt 4´

Principal 2´

Nasat 1 1/3´

Regal 8´

 

Pedal

Subbas 16´

Oktava 8´

 

Koppel (med andrag):

I/Ped, II/Ped, II/I

 

Mekanisk traktur och registratur

(Ingen svällare)

 

Kyrkans föregående orgel var byggd av A V Lundahl, Malmö och hade 9 stämmor. En del äldre pipmaterial finns kvar i förändrat skick i Hemmersamorgeln.

 

 

 

 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se