••Kropps församling   Svenska kyrkan
MÖRARPS KYRKA

Mörarps kyrka. Klicka på bilden för att se den större.

 

Mörarps kyrka

 

Mörarps kyrka byggdes troligen under senare delen av 1100-talet i romansk stol med absid, kor och långhus.

 


Dopfunten från 1100-talets senare hälft är av kalksten med romanska reliefer föreställande bland andra Maria och Petrus. Dopfunten anses vara gjord av "Mörarpsmästaren" i mitten av 1100-talet.
Triumfkrucifixet är från mitten av 1400-talet. Ansiktet har ett djupt lidandesdrag som är typiskt för senmedeltiden. I absiden, korvalvet och två valv i långhuset finns kalkmålningar från 1400 och 1500-talet.

 

 

Mörarps kyrka är belägen mitt i byn.

De vackra stjärnvalven från 1400-talet kan man se i Mörarps kyrka. Foto: Olof Tholander

 

I Dopfunten i Mörarps kyrka är gjord av "Mörarpsmästaren" på 1100-talet. Foto: Olof Tholander

 

Den norra vapenhuset såldes år 1749 till gravkor åt ätten Rosensparre på Rosenlund. Foto: Olof Tholander

 

 

Mörarps kyrka har renoverats invändigt på senare år. Leif Nilsson från Bröderna Nilssons måleri i Tomelilla inspekterar valven. Firman har kalkat runt fönstren och sedan har konservatorer rengjort valven. Foto: Olof Tholander


 

Se en tecknad logotype av kyrkan.

 

 

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Mörarps kyrka rymmer 120 personer.

 

 


 
  Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se