••Kropps församling   Svenska kyrkan
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se

KYRKNYTT - vårt församlingsblad

Här kan du läsa vårt församlingsblad "Kyrknytt" som innehåller information om vad som händer i församlingen.         

Här finns bland annat hela gudstjänstprogrammet, musiksida, betraktelse och reportage från bygden med mera.

Kyrknytt delas ut till hushållen i Kropps församling och nästa nummer kommer ut i vecka 21 2018.

Klicka och läs! Klicka på det nummer du vill läsa så kan du ladda ner det som en pdf-fil.

 

Aktuellt nummer!

 

 

Kyrknytt 2018 nr. 1 (vår)

 

 

 

Kyrknytt 2017 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2017 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2016 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2016 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2015 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2015 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2014 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2014 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2013 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2013 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2012 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2012 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2011 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2011 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt 2010 nr. 4 (jul)

 

 

 

Kyrknytt 2010 nr. 2 (sommar)

 

 

 

Kyrknytt nr. 4 -09 (jul)

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 2 -09 (sommar)

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 4 -08 (jul)

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 2 -08 (sommar)

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 4 -07 (jul)

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 2 -07 (sommar)

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 1 2018 innehåller bland annat:

Vårens program i församlingen.

Vårens musik.

Reportage: Kyrknytt 30 år!

 

 

 

Manusstopp för nästa nummer, sommarnumret 2018, är den 16 april 2018.

Kyrknytts redaktion

e-post: kyrknytt@telia.com

 

Kyrknytt

Merkuriusgatan 215

254 72 ÖDÅKRA

 

Redaktör: Olof Tholander

 

Bring delar ut Kyrknytt

Kyrknytt delas ut av Bring Citymail till hushållen i Kropps församling. Om någon som bor i församlingen saknar tidningen, ber vi dem höra av sig till pastorsexpeditionen.
 

 
  Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp