••Kropps församling   Svenska kyrkan
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se

KYRKNYTT - vårt församlingsblad

Här kan du läsa senaste numret av vårt församlingsblad "Kyrknytt" som innehåller information om vad som händer i församlingen. Här finns bland annat hela gudstjänstprogrammet, musiksida och reportage.

 

Kyrknytt delas ut till hushållen i Kropps församling och nästa nummer kommer ut i vecka 34 2018.

 

Aktuellt nummer!

 

 

Kyrknytt 2018 nr. 2 (sommar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrknytt nr. 2 2018 innehåller bland annat:

Sommarens program i församlingen.

Sommarens musik.

Reportage: Gudstjänsten – ett möte med Gud

 

 

Manusstopp för nästa nummer, höstnumret 2018, är den 4 juni 2018.

 

 
  Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp