••Kropps församling   Svenska kyrkan
HÄSSLUNDA KYRKA

Hässlunda kyrka har på senare år genomgått en stor inre renovering. På altaret framför den återupptäckta gamla altartavlan står ett nytillverkat kors. Foto: Olof Tholander

 

Hässlunda kyrka

 

Hässlunda kyrka byggdes omkring år 1200. Kyrkan har på senare år genomgått en stor inre renovering.

 


Hässlunda kyrka uppfördes av gråsten och sandsten omkring år 1200. På 1400-talet tillkom tornet och kyrkorummet försågs med kalkmålningar. Av dessa återstår en större målning föreställande den danske kungen ”Knut den helige” som regerade en kort period i Danmark. Han har troligen ägt mark inom församlingen, men säkra belägg saknas.

 

Den rikt skulpterade predikstolen är från 1609.

 

År 2010 genomgick kyrkan en stor inre renovering.

 

På 1700- och 1800-talet verkade fyra generationer klockare i Hässlunda som alla var skickliga spelmän. Mest känd är Johan Christian Blomgren vars folkmusik framförs än idag av spelmän över hela landet. Söder om kyrkan finns flera gravstenar över släkten.

 

 

Hässlunda kyrka byggdes på 1200-talet. Foto: Olof Tholander

 


 

Hässlunda kyrka återinvigdes 2010 efter den omfattande inre renoveringen.

 

I Hässlunda kyrka har gjorts en omfattande inre renovering. Klicka på bilderna för att se dem större. Foton: Olof Tholander

 

I Hässlunda har bland annat golvet höjts något för att man skulle komma till rätta med fuktproblem.

Klicka på bilden för att se den större.

 

 

 

Se en tecknad logotype av kyrkan.

 

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Hässlunda kyrka rymmer 100 personer.

 

 

 


 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se