••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

oktober – november 2017

 

 

OKTOBER

 

1 söndag (Den helige Mikaels dag)

Mörarp kl. 11 Gudstjänst. Dopfest. Sångfåglarna. Sångmix. Barnledarna. Tårta. AKS. ID. MD. AK.

Välluv kl. 14 Gudstjänst. Dopfest. Lövsångarna. Lövmix. Barnledarna. Tårta. AKS. ID. MD. MN.

Kropp kl. 17 Gudstjänst. Dopfest. Körgrupp. Barnledarna. Tårta. AKS. ID. MD.AK.

 

4 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

8 söndag (Tacksägelsedagen)

Mörarp kl. 11 Högmässa. Kropps vokalensemble. Försångare. Kyrkans kvällsgrupp smyckar kyrkan. Kyrklunch. MD. OT.

Frillestad kl. 17 Skördevesper. Björkakören. Kyrkan skördesmyckad. MD. AK.

 

15 söndag (18:e söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 11 Mässa. Kyrkans fritids medverkar. AKS. OT.

Frillestad kl. 17 Musikgudstjänst. Sångare och musiker från bygden. Chorus Mix. Lövmix. AKS. OT. Läs mer.

 

18 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

22 söndag (19:e söndagen efter trefaldighet)

Mörarp kl. 11 Gudstjänst. ID. AK.

Kropp kl. 17 Kvällsmässa. Anita Svensson, sång. ID. OT.

 

25 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. MD. MN.

 

29 söndag (20:e söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 11 Mässa. Carl Wickmark, sång. MD. OT.

Hässlunda kl. 17 Lovsångsgudstjänst. MD. OT.

 

 

 

 


NOVEMBER
 

1 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

3 fredag

Välluv kl. 17 Musikandakt. Vid allhelgonatid. Solosång och orgelmusik med Anna Keller, Matilda Nordberg och Carolina och Olof Tholander. ID. Läs mer.

 

4 lördag (Alla helgons dag)

Kropp kl. 14 Minnesgudstjänst med ljuständning. Björkakören. AKS. AK.

Mörarp kl. 16 Minnesgudstjänst med ljuständning. Allsångsgruppen. AKS. OT.

Frillestad kl. 18 Minnesgudstjänst med ljuständning. Carolina Tholander, solosång. AKS. OT.

 

5 söndag (Söndagen efter alla helgons dag)

Hässlunda kl. 16 Minnesgudstjänst med ljuständning. Nathalie Nygren, solosång. MD. OT.

Välluv kl. 18 Minnesgudstjänst med ljuständning. Kropps vokalensemble. MD. OT.

 

12 söndag (22:e söndagen efter trefaldighet)

Mörarp kl. 11 Mässa. Sångfåglarna. Sångmix. AKS. AK.

Björka kl. 17 Lovsångsgudstjänst. Björkakören. AKS. AK.

 

15 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

19 söndag (Söndagen före domssöndagen)

Välluv kl. 11 Högmässa. Lövsångarna. Lövmix. Försångare. Kyrklunch. ID. MN.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID. OT.

 

22 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. ID.AK.

 

26 söndag (Domssöndagen)

Mörarp kl. 11 Gudstjänst. Kyrkhäng 1 medverkar. MD. OT.

Kropp kl. 17 Kvällsmässa. Gott och blandat medverkar. MD. OT.

 

29 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

30 torsdag

Björka kl. 18 Kvällsmässa med biskop Johan Tyrberg. AKS. OT.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

MN = Matilda Nordberg, barnkörledare, kantorsstuderande

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se