••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

december 2017 – februari 2018

 

DECEMBER

 

3 söndag (1:a söndagen i advent)

Frillestad kl. 11 Högmässa med körsång i advent. Kropps vokalensemble. Chorus Mix. Trumpeter. Försångare. Glögg serveras. AKS. MD. ID. OT.

Mörarp kl. 14. Gudstjänst med allsång i advent. Glögg serveras. AKS. MN.

 

9 lördag

Frillestad kl. 16 Luciakonsert. Sångfåglarna. Sångmix. Sånglärkorna. Chorus Mix. Björkakören. Portarna öppnas 30 minuter före konsertens början. Biljetter! ID. AK. Läs mer.

 

10 söndag (2:a söndagen i advent)

Välluv kl. 11 Mässa. ID. AK.

Frillestad kl. 16 och 18 Luciakonserter. Lövsångarna. Lövmix. Chorus Mix. Kropps diskantkör. Portarna öppnas 30 minuter före konsertens början. Biljetter! ID. Läs mer.

 

17 söndag (3:e söndagen i advent)

Mörarp kl. 11 Mässa. Advents- och julmusik med Lovisa Carnert, sång och Joakim von Rosen, klarinett. MD. OT.

 

24 söndag (Julafton)

Kropp kl. 11 Samling vid krubban. Nathalie Nygren, solosång. Gaudium medverkar. AKS. MN.

Mörarp kl. 11 Samling vid krubban. Disa Hedman, solosång. ID. AK.

Hässlunda kl. 13.30 Julbön. Anna Keller, solosång. AKS. AK.

Välluv kl. 14.30 Kimning. Trumpetmusik från kyrktornet.

Välluv kl. 15 Julbön. Charlott Svensson, trumpet. MD. OT.

Frillestad kl. 23.30 Midnattsgudstjänst. Bengt-Erik Skantz, saxofon. MD. OT.

 

25 måndag (Juldagen)

Mörarp kl. 6.30 Julotta. Matilda Nordberg, solosång. ID. MN.

Kropp kl. 8 Julotta. Anna Keller, solosång. ID. AK.

Välluv kl. 8 Julotta. Magnus Nilsson, trumpet. AKS. OT.

 

26 tisdag (Annandag jul)

Björka kl. 14 Gudstjänst. Julens sånger med Disa Hedman och Anna Keller. Julkaffe. ID. Läs mer.

 

31 söndag (Nyårsafton)

Mörarp kl. 14 Nyårsbön vid levande ljus. Carolina Tholander, solosång. MD. OT.

 

 

 

 


JANUARI
 

1 måndag (Nyårsdagen)

Välluv kl. 14 Gudstjänst. Körgrupp. De förtroendevalda hälsas välkomna. Kyrkkaffe. AKS. OT.

 

6 lördag (Trettondedag jul)

Hässlunda kl. 11 Mässa. ID.

Frillestad kl. 17 Julkonsert med Händels ”Messias”. Kropps vokalensemble. Chorus Mix. Solister. Orkester. Klockspel från kyrktornet. Glögg serveras. Biljetter. ID. OT. Läs mer.

 

7 söndag (1:a söndagen efter trettondedagen)

Kropp kl. 11 Gudstjänst. MD.

Frillestad kl. 17 Julkonsert med Händels ”Messias”. Kropps vokalensemble. Chorus Mix. Solister. Orkester. Klockspel från kyrktornet. Glögg serveras. Biljetter. MD. OT. Läs mer.

 

14 söndag (2:a söndagen efter trettondedagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD. OT.

Björka kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. OT.

 

17 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

21 söndag (3:e söndagen efter trettondedagen)

Välluv kl. 11 Mässa. AKS. AK.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. AKS. AK.

 

24 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. AKS. OT.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

28 söndag (Septuagesima)

Mörarp kl. 11 Högmässa. Kropps vokalensemble. Försångare. Kyrklunch. MD. OT.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. OT.

 

31 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.
 

 

 

 


FEBRUARI
 

4 söndag (Kyndelsmässodagen)

Mörarp kl. 11 Gudstjänst. Dopfest. Sångfåglarna. Sångmix. Barnledarna. Doptårta. ID. AK.

Välluv kl. 14 Gudstjänst. Dopfest. Lövsångarna. Barnledarna. Doptårta. ID. MN.

 

7 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

11 söndag (Fastlagssöndagen)

Välluv kl. 11 Mässa. AKS. OT.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. Allsångsgruppen. Fastlagsbullar. AKS. OT.

 

14 onsdag (Askonsdagen)

Mörarp kl. 18.30 Askonsdagsmässa. MD. OT.

 

18 söndag (1:a söndagen i fastan)

Mörarp kl. 11 Mässa. Kyrkhäng 1 medverkar. MD. AK.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. AK.

 

21 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

25 söndag (2:a söndagen i fastan)

Välluv kl. 11 Högmässa. Chorus Mix. Försångare. Frukostbuffé i församlingsgården från kl. 9.30. ID. OT.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID. OT.

 

28 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. MD. AK.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

MN = Matilda Nordberg, barnkörledare, kantorsstuderande

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se