••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

3 mars – 2 juni 2019

 

MARS
 

3 söndag (Fastlagssöndagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. AKS. OT.

Frillestad kl. 17 Körkonsert. Passionsmusik med Kropps vokalensemble. Fastlagsbullar. AKS. OT. Läs mer.

 

6 onsdag (Askonsdagen)

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. OT.

Mörarp kl. 18 Askonsdagsmässa. MD. OT.

 

10 söndag (1:a söndagen i fastan)

Välluv kl. 11 Mässa. Lövsångarna och Lövmix. AS. OT.

 

13 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

17 söndag (2:a söndagen i fastan)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD. AK.

Björka kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. AK.

 

20 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

24 söndag (Jungfru Marie bebådelsedag)

Välluv kl. 11 Mässa. AKS.

Hässlunda kl. 14 Mariamusik. Barnkörerna Lövsångarna och Lövmix. Allsångsgruppen. Våfflor. AKS. OT. Läs mer.

 

27 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

31 söndag (Midfastosöndagen)

Mörarp kl. 11 Högmässa. Kropps vokalensemble. MD. OT.

Kropp kl. 17 ”Musik – när vi får välja.” Ungdomsgruppen Gaudium musicerar med unga ledare. AKS. OT.
 

 

 

 


APRIL
 

3 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa.

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

7 söndag (5:e söndagen i fastan)

Välluv kl. 11 Mässa. AS.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. Orgelbrus med Olof Tholander och eleven Eskil Palmqvist. AS.

 

10 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

14 söndag (Palmsöndagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. Sångmix. AKS.

Frillestad kl. 14 Musikalen ”Petrus” med barngrupper och barnkörer. AKS.

 

17 onsdag (Dymmelonsdagen)

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

18 torsdag (Skärtorsdagen)

Välluv kl. 18.30 Skärtorsdagsmässa. Lekmannakåren. Karin och Rickard Johansson, sång. MD.

 

19 fredag (Långfredagen)

Frillestad kl. 17 Musikgudstjänst. Kropps diskantkör. Carolina Tholander, solosång. Olof Tholander, orgel. MD. Läs mer.

 

21 söndag (Påskdagen)

Kropp kl. 11 Högmässa. Kropps vokalensemble. Håkan Wijk, trumpet. Kyrkan smyckad med påskliljor. AKS.

Mörarp kl. 14 Uppståndelsegudstjänst. Sångfåglarna och Sångmix. Kyrkan smyckad med påskliljor. AS.

Björka kl. 17 Uppståndelsegudstjänst. Sånglärkorna. Kyrkan smyckad med påskliljor. AKS.

 

22 måndag (Annandag påsk)

Hässlunda kl. 17 Emmausmässa. Björkakören. AS.

 

24 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

28 söndag (2:a söndagen i påsktiden)

Välluv kl. 11 Mässa. MD.
 

 

 

 


MAJ
 

5 söndag (3:e söndagen i påsktiden)

Mörarp kl. 11 Mässa. AS.

 

8 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa.

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

12 söndag (4:e söndagen i påsktiden)

Välluv kl. 11 Mässa. MD.

Björka kl. 17 Gospelkonsert med nattvard. Björkakören. Instrumentalister. MD. Läs mer.

 

15 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

19 söndag (5:e söndagen i påsktiden)

Mörarp kl. 11 Mässa. AKS.

Frillestad kl. 17 Vårkonsert med ”Förklädd gud” och musikal- och sommarsånger. Marianne Mörck, recitatör. Carolina Tholander, sopransolist. Barytonsolist. Kropps vokalensemble. Barnkörer. Orkester. Cider på kyrkbacken. Biljetter. AKS. Läs mer.

 

22 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

26 söndag (Bönsöndagen)

Välluv kl. 11 Högmässa. MD.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD.

 

29 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

30 torsdag (Kristi himmelsfärds dag)

Välluv kl. 9 Friluftsgudstjänst i trädgården. AS.
 

 

 

 


JUNI

 

2 söndag (Söndagen före pingst)

Mörarp kl. 11 Mässa. Joakim von Rosen, klarinett. AS.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

AS = Allan Sjöstedt,

präst med diakoniansvar

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se