••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

24 december 2018 – 3 mars 2019

 

DECEMBER
 

24 måndag (Julafton)

Kropp kl. 11 Samling vid krubban. Gaudium medverkar. AKS.

Mörarp kl. 11 Samling vid krubban. Sångmix. ID.

Hässlunda kl. 13.30 Julbön. Sara Säfstrand och Anna Keller, solosång. AKS.

Välluv kl. 14.30 Kimning. Trumpetmusik från kyrktornet.

Välluv kl. 15 Julbön. Helen Goatly, viola. Ola Olsson, trumpet. MD.

Frillestad kl. 23.30 Midnattsgudstjänst. Helen Goatly, viola. Ola Olsson, trumpet. MD.

 

25 tisdag (Juldagen)

Mörarp kl. 6.30 Julotta. Anna Keller, solosång. ID.

Kropp kl. 8 Julotta. Anna Keller, solosång. ID.

Välluv kl. 8 Julotta. Ola Olsson, trumpet. AKS.

 

26 onsdag (Annandag jul)

Björka kl. 14 Gudstjänst. Julens sånger med Björkakören och Sånglärkorna. Julkaffe. MD. Läs mer.

 

30 söndag (Söndagen efter jul)

Välluv kl. 11 Mässa. AS.

 

31 måndag (Nyårsafton)

Mörarp kl. 14 Nyårsbön vid levande ljus. Carolina Tholander, solosång. AKS.
 

 

 

 


JANUARI
 

1 tisdag (Nyårsdagen)

Frillestad kl. 14 Gudstjänst. Körgruppen. Nyårskaffe. MD.


6 söndag (Trettondedag jul)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD.

Frillestad kl. 17 Julkonsert. Kropps vokalensemble. Chorus Mix. Carolina Tholander och Henrik Lagercrantz, sångsolister. Klockspel från kyrktornet. Glögg serveras. Portarna öppnas kl. 16.30. Biljetter! MD. Läs mer.


9
onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa.

 

13 söndag (1:a söndagen efter trettondedagen)

Välluv kl. 11 Mässa. AS.

 

16 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

20 söndag (2:a söndagen efter trettondedagen)

Mörarp kl. 11 Mässa.

Björka kl. 17 Kvällsgudstjänst.

 

23 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

27 söndag (3:e söndagen efter trettondedagen)

Välluv kl. 11 Högmässa. Försångare. MD.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD.


30 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.
 

 

 

 


FEBRUARI
 

3 söndag (Kyndelsmässodagen)

Välluv kl. 11 Dopfestgudstjänst. Lövsångarna. Lövmix. Doptårta. AKS.

Kropp kl. 14 Andakt med utdelande av dopkors. Sånglärkorna. Doptårta. AKS.

Mörarp kl. 16 Andakt med utdelande av dopkors. Sångfåglarna. Sångmix. Doptårta. AKS.

 

6 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa.

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

10 söndag (5:e söndagen efter trettondedagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. AS.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. ”Kyrkosångernas favoriter” med Carolina och Olof Tholander. AS. Läs mer.

 

13 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

17 söndag (Septuagesima)

Välluv kl. 11 Mässa. MD.

Björka kl. 17 Kvällsgudstjänst. Björkakören. MD.

 

20 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.

 

24 söndag (Sexagesima)

Mörarp kl. 11 Högmässa. Allsångsgruppen. Försångare.

 

27 onsdag

Mörarp kl. 18 En stilla stund i vardagen.
 

 

 

 


MARS
 

3 söndag (Fastlagssöndagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. AKS.

Frillestad kl. 17 Körkonsert med passionsmusik. Kropps vokalensemble. Fastlagsbullar. AKS. Läs mer.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

AS = Allan Sjöstedt

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se