••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

oktober – november 2018

 

 

OKTOBER
 

3 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. AK.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

7 söndag (19:e söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 11 Högmässa. Chorus Mix. Försångare. MD. OT.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. OT.


10 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

14 söndag (Tacksägelsedagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. Björkakören. Kyrkans kvällsgrupp smyckar kyrkan. AKS. AK.

Frillestad kl. 17 Skördevesper. Kropps vokalensemble. Visning av kyrkan. AKS. OT.

 

17 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

20 lördag

Frillestad kl. 17 Konsert. Björkakören och AOS-kören från Åhus. Instrumentalister. ID. AK. Läs mer.

 

21 söndag (21:a söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 11 Mässa. Lövsångarna och Lövmix. ID. MN.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID. MN.

 

24 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

28 söndag (22:a söndagen efter trefaldighet)

Mörarp kl. 11 Mässa. Sångmix. MD. AK.

Björka kl. 14 Gudstjänst. Sånglärkorna. Barngrupp. AKS. AK.

 

31 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. OT.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.
 

 

 

 


NOVEMBER
 

2 fredag

Välluv kl. 17 Musikandakt. Vid allhelgonatid. Solosång och orgelmusik med Anna Keller, Matilda Nordberg, Nathalie Nygren och Carolina och Olof Tholander. ID. Läs mer.

 

3 lördag (Alla helgons dag)

Kropp kl. 16 Minnesgudstjänst med ljuständning. Björkakören. ID. AK.

Frillestad kl. 18 Minnesgudstjänst med ljuständning. Anna Keller, solosång. ID. AK.

 

4 söndag (Söndagen efter alla helgons dag)

Mörarp kl. 16 Minnesgudstjänst med ljuständning. Kropps vokalensemble. AKS. OT.

Välluv kl. 18 Minnesgudstjänst med ljuständning. Allsångsgruppen. AKS. OT.

 

7 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

11 söndag (24:e söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 11 Högmässa. Lövsångarna. Försångare. AKS. MN.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID. OT.

 

14 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

18 söndag (Söndagen före domssöndagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD. OT.

Frillestad kl. 17. Musikalkonsert ”Skönheten och odjuret”. Chorus Mix. Lövmix. Körgrupp. MD. OT. Läs mer.

 

21 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

25 söndag (Domssöndagen)

Välluv kl. 11 Mässa. AKS. AK.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. Anna Keller, sång. AKS. AK.

 

28 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. OT.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

AS = Allan Sjöstedt

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

MN = Matilda Nordberg, kantorsstuderande

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se