••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

den 29 april – 31 maj 2018

 

APRIL
 

29 söndag (5:e söndagen i påsktiden)

Välluv kl. 11 Högmässa. Joakim von Rosen, klarinett. Försångare. Vårlunch med musik. MD. OT.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. OT.
 

 

 

 

 

MAJ

 

2 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. (Obs dagen!)

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

6 söndag (Bönsöndagen)

Mörarp kl. 11 Mässa. AKS. OT.
Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. AKS. OT.

 

9 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

10 torsdag (Kristi himmelsfärds dag)

Välluv kl. 9 Friluftsgudstjänst i trädgården. Brunch serveras i trädgården. ID. AK.

 

13 söndag (Söndagen före pingst)

Mörarp kl. 11 Mässa. Sångmix. ID. AK.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID. AK.

 

16 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

20 söndag (Pingstdagen)

Välluv kl. 11 Mässa. Björkakören. MD. AK.

Frillestad kl. 17 Välgörenhetskonsert. ”Astrids sånger”. Lövsångarna. Lövmix. Chorus Mix. MD. MN. Läs mer.

 

21 måndag (Annandag pingst)

Välluv kl. 18 Kvällsmässa. Chorus Mix. Sammanlyst med Ekeby och Bjuvs församlingar. AKS. ID. MD. OT.

 

23 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

27 söndag (Heliga trefaldighets  dag)

Mörarp kl. 11 Högmässa. Försångare. Visning av kyrkan. Vårlunch. AKS. OT.

Frillestad kl. 17. Vårkonsert. Kropps vokalensemble. Annika Palmqvist, flöjt. AKS. OT. Läs mer.

 

30 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

MN = Matilda Nordberg, barnkörledare, kantorsstuderande

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se