••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

den 4 februari – 2 april 2018

 

FEBRUARI
 

4 söndag (Kyndelsmässodagen)

Mörarp kl. 11 Gudstjänst. Dopfest. Sångfåglarna. Sångmix. Barnledarna. Doptårta. ID. AK.

Välluv kl. 14 Gudstjänst. Dopfest. Lövsångarna. Barnledarna. Doptårta. ID. MN.

 

7 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

11 söndag (Fastlagssöndagen)

Välluv kl. 11 Mässa. AKS. OT.

Kropp kl. 17 Kvällsgudstjänst. Allsångsgruppen. Fastlagsbullar. AKS. OT.

 

14 onsdag (Askonsdagen)

Mörarp kl. 18.30 Askonsdagsmässa. MD. OT.

 

18 söndag (1:a söndagen i fastan)

Mörarp kl. 11 Mässa. Kyrkhäng 1 medverkar. MD. AK.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD. AK.

 

21 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

25 söndag (2:a söndagen i fastan)

Välluv kl. 11 Högmässa. Chorus Mix. Försångare. Frukostbuffé i församlingsgården från kl. 9.30. ID. OT.

Hässlunda kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID. OT.

 

28 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. MD. AK.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

 

 

 

 

MARS
 

4 söndag (3:e söndagen i fastan)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. MD.

 

7 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

11 söndag (Midfastosöndagen)

Välluv kl. 11 Mässa. Barn medverkar med psalmdans. ID.

Björka kl. 17 Kvällsgudstjänst. ID.

 

14 onsdag

Björka kl. 8.30 Morgonmässa. ID.

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

18 söndag (Jungfru Marie bebådelsedag)

Kropp kl. 11 Mässa. AKS.

Hässlunda kl. 14 Musikgudstjänst. Mariamusik. Kropps vokalensemble. Chorus Mix. Lövsångarna. Lövmix. Carolina Tholander, solosång. Våfflor. AKS. Läs mer.


21 onsdag

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

25 söndag (Palmsöndagen)

Mörarp kl. 11 Högmässa. Sångfåglarna. Sångmix. Spaghettilunch. MD.

Frillestad kl. 17 Kvällsgudstjänst. Björkakören. MD.

 

28 onsdag (Dymmelonsdagen)

Mörarp kl. 18.30 En stilla stund i vardagen.

 

29 torsdag (Skärtorsdagen)

Mörarp kl. 18.30 Skärtorsdagsmässa. Lekmannakåren. Johan Claesson, sång. MD.

 

30 fredag (Långfredagen)

Frillestad kl. 17 Musikgudstjänst. Kropps diskantkör. Chorus Mix. Carolina Tholander, solosång. Annika Palmqvist, flöjt. Olof Tholander, orgel. MD. Läs mer.

 

 

 

 

 

APRIL
 

1 söndag (Påskdagen)

Välluv kl. 11 Högmässa. Kropps vokalensemble. Charlott Svensson, trumpet. Kyrkan smyckad med påskliljor. Påskfrukost i församlingsgården från kl. 9.30. AKS.

Björka kl. 14 Uppståndelsegudstjänst. Sånglärkorna. Kyrkan smyckad med påskliljor. AKS.

 

2 måndag (Annandag påsk)

Hässlunda kl. 17 Emmausmässa. Björkakören. ID.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

MN = Matilda Nordberg, barnkörledare, kantorsstuderande

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se