••Kropps församling   Svenska kyrkan
Gudstjänster
Gudstjänster och musik

i Kropps församling

juli – augusti 2018

 

JULI
 

1 söndag (Apostladagen)

Välluv kl. 11 Mässa. AS. AK.

Kropp kl. 18 Musik i sommarkvällen. Pianoafton med Simon Danell. AS. AK. Läs mer.

 

8 söndag (6:e söndagen efter trefaldighet)

Hjortshögs backe kl. 14 Friluftsgudstjänst. Samarrangemang med Röda Korset som serverar kaffe. Vid regn i Kropps kyrka. AS. AK.

Hässlunda kl. 18 Kvällsgudstjänst. AS. AK.

 

15 söndag (Kristi förklarings dag)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD. AK.

Björka kl. 18 Kvällsgudstjänst. MD. AK.
 

22 söndag (8:e söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 11 Mässa. MD. AK.

Mörarp kl. 18. Musik i sommarkvällen. Petri Soikkeli, sång och gitarr. Emma Ljungberg, viola. Lars Ljungberg, piano. MD. AK. Läs mer.

 

29 söndag 9:e söndagen efter trefaldighet)

Kropp kl. 11 Högmässa. ID. MN.

Frillestad kl. 18 Musik i sommarkvällen. En bukett duetter med Matilda Nordberg, Nathalie Nygren och Erik Källner. ID. MN. Läs mer.

 

 

 

 


AUGUSTI
 

5 söndag (10:e söndagen efter trefaldighet)

Mörarp kl. 11 Mässa. ID. OT.

Välluv kl. 18 Musik i sommarkvällen. Emma Dencker, violin. Erik Wäcklén, gitarr och piano. ID. OT. Läs mer.

 

12 söndag (11:e söndagen efter trefaldighet)

Mörarp kl. 14 Gudstjänst. Hembygdens dag. Christian Hersborn, saxofon. Kaffe i vagnsmuseet. AS. OT.

 

19 söndag (12:e söndagen efter trefaldighet)

Välluv kl. 13 Friluftsgudstjänst i trädgården. Carolina Tholander, sång. Hembygdens dag med aktiviteter i och kring museibyggnaderna. Kaffeservering. AKS. OT.

 

26 söndag (13:e söndagen efter trefaldighet)

Mörarp kl. 11 Mässa. MD. OT.

 

  Präst och musiker

 

Initialerna efter varje gudstjänst anger preliminärt tjänstgörande präst:

AKS = Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde

 

MD = Maria Dahlman, komminister

 

ID = Ingrid Dahlström, komminister

 

AS = Allan Sjöstedt

 

 

Dessa initialer anger tjänstgörande musiker:

OT= Olof Tholander, organist

AK = Anna Keller, kantor

MN = Matilda Nordberg, barnkörledare, kantorsstuderande

 

 

 

Välkommen till våra kyrkor i Kropps församling!

 

  KYRKTAXI

 

Regler för Kyrktaxi


Kyrktaxi kan beställas för skjuts till alla sammankomster under "Gudstjänster och musik" som presenteras här intill (gudstjänster, musikgudstjänster och konserter i vår församling).

 

Kyrktaxi kan också beställas till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

 

Beställ gärna kyrktaxi dagen innan!

 

Till Mörarp, Hässlunda, Välluv, Frillestad, Kupan i Påarp, Kropp och Björka:

Ring Taxi Helsingborg,

telefon: 042-180 200.

 

 

 

 

  VÅRA KYRKOR

 

Mörarps kyrka

Adress: Brandmansgatan 3 i Mörarp

 

Hässlunda kyrka

Adress: Gamla Tågarpsvägen 283, Mörarp

 

Kropps kyrka

Adress: Kropps kyrkväg 36, Mörarp

 

Björkakyrkan

Adress: Merkuriusgatan 215, Ödåkra

 

Välluvs kyrka

Adress: Välluvsvägen 24, Påarp

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

 

 

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

Se fler aktuella aktiviteter i församlingen.

 

Du är alltid välkommen till kyrkan!    
 
Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se