••Kropps församling   Svenska kyrkan
FRILLESTADS KYRKA

Frillestads kyrka byggdes 1877 är och nu församlingens musikkyrka.

 

 

Frillestads kyrka

 

Frillestads kyrka är byggd 1877 och är nu församlingens musikkyrka. Kyrkan har bland annat en fin orgel med bevarade delar från 1890.


Den gamla kyrkan var uppförd i sandsten i romansk stil och tros vara byggd omkring 1150 till 1200.

 

På 1800-talet växte församlingen så kraftigt att det bestämdes om byggnation av en ny och större kyrka. Denna kyrka byggdes utanpå den medeltida kyrkan. Där firades gudstjänst ända tills den nya togs i bruk 1877. Endast tornets nedre del blev bevarat, men påbyggdes till nuvarande höjd och utseende.

De flesta av den gamla kyrkans inventarier såldes på auktion. Kvar finns dopfunten, ett krucifix och vapenhuset från medeltiden. Den vackra altartavlan föreställer den uppståndne Kristus och är målad av Poul Höhm från Bornholm. Den invigdes 1956. 2009 invigdes en ny flyttbar altarring och en ny ambo tillverkade av konstsmeden Lars-Otto Lindskog.

Församlingens musikkyrka

1999 fick kyrkan en ny orgel byggd av Nye orgelbyggeri i Småland. Metallpiporna, orgelhuset, fasaden och bälgen är bevarade från den gamla orgeln som var byggd 1890 av Carl Elfström från Ljungby. Orgeln har nu 17 stämmor, två manualer och pedal och är byggd i stil med den gamla 1890-talsorgeln. Läs mer om orgeln!

 

I kyrkan har bland annat större uppsättningar av musikalerna ”Jesus Christ Superstar” och ”Mose i tiden” ägt rum. Musikgudstjänster och konserter arrangeras regelbundet i kyrkan.

 

 

Körer, solister och orkester under en repetition av musikalen "Mose i tiden" som har satts upp i Frillestads kyrka. Foto: Olof Tholander

 

Koret i Frillestads kyrka med den nya flyttbara altarringen.

Foto: Olof Tholander

 

 

Se en tecknad logotype av kyrkan.


 

Altartavlan är målad 1956 av Poul Höhm från Bornholm.

 

Orgeln i Frillestads kyrka har bevarad fasad, orgelhus, metallpipor och bälg  från 1890-års Elftrömorgel.

Läs mer om orgeln

 

 

 

 

Frillestads kyrka

Adress: Frillestadsvägen 215, Påarp

 

Frillestads kyrka rymmer 200 personer.

 

 


 
    Kropps kyrka Björkakyrkan Mörarps kyrka Hässlunda kyrka Välluvs Kyrka Frillestads kyrka Kupan i Påarp
Kropps församling, Lunds stift, Postadress/besöksadress: Merkuriusgatan 215, 254 72 ÖDÅKRA     Telefon: 042-717 00
E-post:
kropps.forsamling@svenskakyrkan.se